Urbanismisäätiö

Urbanismisäätiö on kaupunkien v. 1992 perustama. Säätiön tarkoituksena on tukea, kehittää ja kiinnittää huomiota kaupunkimaiseen elämänmuotoon, sen merkitykseen ja vaikukseen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kaupunkirakenteen ja kaupunkikulttuurin tukemiseen yleensä. Säätiö voi tukea taloudellisesti tällaista toimintaa, tutkimusta tai koulutusta sekä jakaa apurahoja. Säätiö voi harjoittaa julkaisutoimintaa tarkoituksensa edistämiseksi.

Sen varmistamiseksi, että kaupunkien erityspiirteiden ja -kysymysten näkö-kulma välittyy suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun riittävän selkeästi, säätiön pitää resurssiensa käytössä kriteerinä selkeää urbanistista näkökulmaa.

Lähtökohtia ovat:

  1. kaupunki on hyödyllinen,
  2. kaupunki on hyvä paikka,
  3. kaupungeissa on myös omia erityisiä ongelmia, tyypillisesti ne ovat kuitenkin vähäisempiä kuin kaupunkien hyödyt

Edellä kuvatut lähtökohdat tiivistyvät sanaan urbanismi. Urbanismisäätiön lähtökohta on urbanismin oppiminen ja siihen liittyvän tiedon tuottaminen ja levittäminen sekä urbanistisen näkökulman tuominen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.

Urbanismisäätiön uusi jatkuva perustoimintatapa on järjestää korkeatasoisia kustuihin perustuvia opintomatkoja ja niihin liittyviä kursseja otsikolla Maailman parhaat kaupungit – kokemusten juurruttaminen Suomeen.

Säätiön asiamies on toimitusjohtaja Jari Koskinen.

Ajankohtaista

Copyright © 2016 Urbanismisäätiö - www.urbanismisaatio.fi