Urbanismisäätiö

Huippuluennoitsija tuo tietoa valtakunnallisen ja paikallisen kaupunkipolitiikan haasteista

Urbanismisäätiön seminaari 28.5.2013 Kuntatalolla: maailman parhaat kaupungit -kokemusten juurruttaminen Suomeen

Urbanismisäätiö on saanut tiistaina 28.5.2013 kaupunkiseminaarinsa pääluennoitsijaksi professori Ivan Turokin Kapkaupungista. Professori Ivan Turok toimii taloudellisen suorituskyvyn ja kehityksen yksikössä HSRC:ssä (Ihmistieteiden tutkimuksen neuvosto).

Hänellä on professuuri(Honorary professor) sekä Kapkaupungin että Glasgow´n yliopistossa. Hän on väitellyt taloustieteessä. Ennen kun hän palasi 2010 Etelä-Afrikkaan hän toimi professorina ja tutkimusjohtajana Glasgow´n yliopiston kaupunkitutkimuksen osastolla.

Professori Ivan turokin erityisalaa ovat aluetalous, paikalliset työmarkkinat ja taloudellinen kehitys. Erityisesti on mainittava hänen kaupunkien kilpailukykyä, kaupunkiuudistusta ja alueellista eriarvoisuutta koskevat tutkimuksensa. Hän on mm. YK:n, OECD:n ja Euroopan komission säännöllisesti käyttämä asiantuntija.

Suomen kannalta mielenkiintoisa ovat hänen kaupunkien tilaa koskevat raporttinsa sekä Isosta Britanniasta että Etelä-Afrikasta. Näissä raporteissa hän tarkastelee paitsi kaupunkien tilaa, myös kaupunkien merkitystä kansantalouden kasvun kannalta, kansallisen hallituksen kaupunkipolitiikan haasteita ja suhdetta paikalliseen kaupunkikehittämiseen. Näissä asioissa hänen alustuksensa tulee varmasti olemaan informatiivinen sekä kaupunkipolitiikkaa valtionhallinnossa että kaupunkitasolla tekeville että kaupunkikehityksen tutkijoille.

Ivan Turok luennoi Urbanismisäätiön seminaarissa Kuntatalolla ti 28.5. Muita puhujia ovat professori Raine Mäntysalo Aalto-yliopistosta, joka tarkastelee kaupunkiseutujen fyysisen rakenteen ja kuntatalouksien yhteyksiä ja senior adviser Eero Holstila, seminaarin toinen pääaihe on tuoda julkisuuteen ja keskusteluun säätiön uuden toimintatavan ensimmäisen kierroksen tuotokset.

Urbanismisäätiö käynnisti v.2012 uuden toimintatavan otsikolla Maailman parhaat kaupungit - kokemusten juurruttaminen Suomeen. Uusi toimintatapa on kerran kahdessa vuodessa johonkin maaliman parhaista kaupungeista tehtävä tutkimusekskursio ja sen raportointi. Ensimmäinen tutkimusekskursio tehtiin Torontoon toukokuussa 2012 ja sen opetukset Suomen kannalta julkistetaan ja käydään läpi seminaarissa. Toimintatavan fasilitaattorina on Aalto-ylipisto. Seminaarissa avataan jo Maailman parhaat kaupungit -toimintatavan toinen kierros.

Copyright © 2013 Urbanismisäätiö - www.urbanismisaatio.fi