Urbanismisäätiö

Maailman parhaat kaupungit - kokemusten juurruttaminen Suomeen

Urbanismisäätiön uuden toimintatavan 2. kurssin päätösseminaari Hampurin, Hannoverin ja Ruhrin alueen kaupunkikehityksestä

Urbanismisäätiön 2. kurssi perehtyi kaupunkikehityksen käytäntöihin Saksassa, Hampurin, Hannoverin ja Ruhrin alueella. Seminaarissa julkaistaan kurssiin raportti.

Hampurin alueella Hafen Cityn tiiviin, monipuolisen, elinvoimaisen ja innovatiivisen kaupungin luominen tarjosi monta oppia, samoin kokemukset siitä, miten sosiaalista eheyttä voidaan tuloksekkaimmin edistää yhdessä asukkaiden kanssa ja asukkaiden omilla aloitteilla. Hannover on metropolialuetason hallinnan edelläkävijä ja Ruhrin alue on joutunut vastaamaan mittakaavaltaan muualla ennenäkemättömän rakennemuutoksen haasteisiin.

Näitä ja muita kurssin oppeja raportoitiin kurssiin päätösseminaarissa Turussa to 4.6.2015.

Saksan oppien taustaksi seminaarissa kuultiin kahden key note-speakerin alustukset.

  • Tohtori, konsultti ja entinen Cologne -osaston johtaja Saksan Kaupunkiasioiden Instituutista (German Institute for Urban Affairs) Werner Heinz luennoi toukokuussa ilmestyvän uusimman kirjansa aiheesta Kaupungit - voimakkaita vai voimattomia toimijoita globalisaation pyörteissä? Saksan kaupunkien viimeaikainen muutos ja niiden taloudelliset, sosiaaliset ja spatiaaliset rakenteen sekä politiikat.

  • Toinen johdatteleva puheenvuoro on tohtori Achim Prossekin taustoitus, millainen kaupunkikehityksen mekanismi on saksalainen IBA, Kansainvälinen rakentamisnäyttely, joka on itse asiassa pitkäjänteinen , vuosia kestävä ja monipuolinen kaupunkiuudistusohjelma, joka vain päättyy näyttelyyn. Hampuri ja Ruhrin alue ovat olleet IBA-kohteita.

Seminaari oli 2. kurssin lopputyön esittely ja myös 1. kurssin, jonka kohteena oli Toronto, kurssitapaaminen.

Seminaarin materiaali on oheessa.

Urbanismisäätiö käynnisti v.2012 uuden toimintatavan otsikolla Maailman parhaat kaupungit - kokemusten juurruttaminen Suomeen. Uusi toimintatapa on kerran kahdessa vuodessa johonkin maaliman parhaista kaupungeista tehtävä tutkimusekskursio ja sen raportointi. Toisen tutkimusekskursio tehtiin Saksaan toukokuussa 2014 ja sen opetukset Suomen kannalta julkistetaan ja käydään läpi seminaarissa. Toimintatavan fasilitaattorina on Aalto-ylipisto.

Copyright © 2013 Urbanismisäätiö - www.urbanismisaatio.fi