Urbanismisäätiö

Urbanismisäätiön uusi toimintatapa

Kaupungit ovat olleet kautta aikain uusien innovaatioiden syntypaikkoja ja taloudellisen toiminnan keskuksia. Kaupunkien tarjoama tiheys, monimuotoisuus ja sosiaaliset verkostot ovat pohjustaneet taloudellista kasvua ja inhimillistä hyvinvointia.

Kaupungistuminen on tällä hetkellä ennennäkemättömän nopeaa. Asumme kaupungeissa, työskentelemme kaupungeissa ja vietämme vapaa-aikaamme kaupungeissa enemmän kuin koskaan aiemmin. Kaupunki on näyttämö, jonne hakeudumme kohtaamaan toisiamme, jalostamaan olemassa olevaa kulttuuriperintöämme ja synnyttämään uusia ajatuksia ja keksintöjä.

Samalla kaupungista on tullut kehys yhteiskunnallisten haasteiden ja rakennemuutosten kohtaamiselle: esimerkiksi elinkeinorakenteen, huoltosuhteen ja työn luonteen muuttuminen, kansainvälistyvä muuttoliike sekä ilmastonmuutos vaikuttavat kaupunkeihimme merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Kaupunkien kehittämisen ja hallinnoinnin käytännöt ovat keskeisessä osassa tulevaisuutemme kannalta, sillä kaupunkiemme laadulla on keskeinen merkitys paitsi yksilöiden arkielämälle ja hyvinvoinnille, myös koko yhteiskunnallemme.

Maailman parhaat kaupungit ovat kaikki luonteeltaan erilaisia, mutta niiden mahdollisuudet ja haasteet ovat suurelta osin yhteisiä. Maailman parhaille kaupungeille onkin tyypillistä, että ne osaavat paitsi hyödyntää omia ainutkertaisia vahvuuksiaan, myös ottaa oppia muiden menestyvien kaupunkien kokemuksista ja urbaanin potentiaalin hyödyntämisen parhaista käytännöistä.

Kurssi huippuosaajille ja keskeisille vaikuttajille

Urbanismisäätiö on käynnistänyt suomalaisen kaupunkikehityksen huippuosaajille ja keskeisille vaikuttajille suunnatun "Maailman parhaat kaupungit – kokemusten juurruttaminen Suomeen" -kutsukurssin.

Kurssi koostuu opintomatkasta, seminaarityöskentelystä sekä kehittämistehtävästä. Kurssille osallistujilta odotetaan kehittämistehtävän tekemistä ja raportointia (yhteensä noin 8–10 sivun kirjallista tuotosta), aktiivista osallistumista opintomatkalle ja seminaarityöskentelyyn. Kurssi tarjoaa osallistujille seminaarien ja ekskursion korkeatasoisen ja ajankohtaisen ohjelman, kehittämistehtävien oppimiskokemuksen ja ohjauksen sekä suomalaisen urbanismin kärkivaikuttajien ainutkertaisen ja inspiroivan vertaisverkoston.

Maailman parhaat kaupungit -kurssia fasilitoivat ja ekskursion ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän YTK:n koulutuspäällikkö Hanna Mattila ja suunnittelija Tuomas Ilmavirta. Kurssin valmisteluun ja töiden ohjaukseen osallistuu lisäksi myös alan professoreita.

Toronto menestyksellinen kaupunkiseutu [2012]

Torontoa pidetään pohjoisamerikkalaisessa kontekstissa erityisen menestyneenä ja uudistumiskykyisenä kaupunkiseutuna. Se on onnistunut murtamaan monia pohjois-amerikkalaisia kaupunkeja rapauttaneen rakennemuutoksen kehän poikkeuksellisen hyvin.

Näin kaupungin kehitystä kuvaa Toronton yliopiston maantieteen ja kaupunki-suunnittelun professori Larry S. Bourne:

"Toronto has a long history of attempting to shape urban development and to manage the quality of the living conditions that it provides. The city is widely regarded as a success story; as an urban area that has been able to maintain a relatively high level of employment opportunities, a more-or-less balanced distribution of public goods and services, a viable and livable downtown core, and an attractive quality of life in general.

It has, at least to date, managed to avoid many of the sharp social divisions, racial tensions, capital disinvestment and fiscal problems that have plagued many other cities in eastern North America. It is in particular known for its innovative experiment in metropolitan government, its extensive public transit system, and its attempts at designing an integrated and equitable urban form for the entire metropolitan region."

Copyright © 2016 Urbanismisäätiö - www.urbanismisaatio.fi